Projecten

> HSL Brabant Zuid

De aanleg van het HSL zuid trace, en het verleggen en verbreden van de Rijksweg A-16 heeft voor veel werkgelegenheid gezorgd in de regio Breda.

Ook Bakx Roosendaal heeft hier zijn steentje aan bij gedragen. Een groot gedeelte van het machinepark was hier dan ook met grote regelmaat te vinden.

Het werken in de werkvakken afgeschermd door barriers op A-16

Het transporteren van grond en zand afkomstig van de ontgravingen van verschillende tunnelbakken

Een van de machines die de gehele periode van de aanleg van de HSL lijn op het werk aanwezig is geweest is een trekker met dumper, waterwagen en rolbezem.

> Asfalttransport

Bakx Roosendaal Transport beschikt over een groot aantal kippers die geïsoleerd zijn en voorzien zijn van afdekkappen voor het vervoer van asfalt.

Voor her asfalttransport wordt gebruik gemaakt van auto´s 8×8 wsg, auto´s 10×8 en kiptrailers.

Asfalttransport ten behoeve van aanleg van infrastructuur rondom Factory Outlet Center in Roosendaal.

Asfalttransport A-16.

> Waterhuishouding Nishoek op Kruiningen

Grondverzet tbv waterhuishouding bedrijventerrein Nishoek.

Opdrachtgever: BAM Wegen zuid

Werk:                 Ontgraven, vervoeren en verwerken van ca. 40.000 M³ klei

Uitvoering:         Zomer 2005

> Verhogen geluidswallen schietbaan

Ophogen en afwerken van geluidswallen rondom schietbaan Trapke op.

Opdrachtgever:  Grondbank Nederland

Werk:                  16.000 M³ grond aanvoeren en verwerken in ophoging

Uitvoering:          mei 2006

> Reconstructie Leursche Haven Etten-Leur

Grondverzet tbv reconstructie Leursche haven te Etten-Leur.

Opdrachtgever: KWS Infra Noord Brabant / Zeeland

Werk:                 Ontgraven van ca. 15.000 M³ grond uit sanering

Reconstructie fietspad langs Zevenbergseweg

Uitvoering:         Zomer 2006